Brezplačni tečaji v NUK

Narodna in univerzitetna knjižnica organizira brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v marcu 2019. Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Na voljo so:

TEČAJ "ZNANSTVENE BIBLIOGRAFIJE"

Na tečaju predstavijo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure. v torek, 12. marca. PRIJAVA 

TEČAJ "UVOD V ISKANJE IN ISKALNA ORODJA"

Na tečaju bodo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. Predstavili bodo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino. Opisali bodo tudi možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev pri tvorjenju poizvedb. Tečaj traja od 10.00 do 13.00 ure v četrtek, 14. marca. PRIJAVA 

TEČAJ "ENDNOTE ONLINE"

Na tečaju se boste seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili boste osebne račune, v katere boste uvažali reference, ki jih boste poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference boste organizirali in urejali, pripravljali boste bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se boste s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili boste različne stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku. Tečaj traja od 10. do 13. ure v sredo, 20. marca. PRIJAVA 

TEČAJ "CITATNI INDEKSI"

Na tečaju bodo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri raziskovalnem delu; predstavili bodo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in Scopus ter možnostih, ki jih ponujajo. Podrobneje bodo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bodo tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Tečaj traja od 16.30 do 19.30 ure v sredo, 20. marca. PRIJAVA

TEČAJ "ISKANJE V RAČUNALNIŠKIH KATALOGIH SLOVENSKIH KNJIŽNIC COBISS+"

Na tečaju bodo predstavili funkcionalnosti COBISS+, vsebino katalogov, različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo logičnih operatorjev, naročanje gradiva, spletni vpis v knjižnico, uporabo košarice, Mojo knjižnico in njene funkcionalnosti kot npr. spletno plačilo obveznosti do knjižnice itn. Iskanje predstavijo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure v četrtek, 21. marca. PRIJAVA 

TEČAJ "E-ČLANKI IN E-KNJIGE"

Na tečaju bodo predstavili naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažejo, kako ugotovite, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji in izposojo e-knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Datum tečaja: sreda, 27. marec. PRIJAVA