Slovesna razglasitev priznanj z dne 20. 12. 2017

Prav na dan zimskega solsticija, ki je za naše prednike veljal kot edino pravo in naravno novo leto, so se zbrani akademiki na Novi univerzi za čas ustavili, pogledali nazaj na preteklo obdobje ter hkrati pogledali naprej v nov čas krogotoka uveljavljene slovenske zasebne univerze s tremi članicami – Evropske pravne fakultete, Fakultete za državne in evropske študije ter Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Ob slovesni podelitvi odlikovanj za dejanja posebnega pomena, vzorno pedagoško delo in izjemne prispevke smo uradno otvorili še eno novo poglavje – Univerzitetno knjižnico Nove univerze.

NOVA PRIZNANJA

Senat Nove univerze je na seji dne 20.12.2017 sklenil, da naziv “zaslužni profesor” (Professor emeritus), ki izhaja iz pomembnega prispevka k mednarodnem ugledu in razvoju Nove univerze ter vzornega opravljanja pedagoškega dela prejmejo: prof. dr. Andrej Anžič, prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Arne Marjan Mavčič, prof. dr. Viktor Papež, prof. dr. Ernest Petrič, prof. dr. Krešimir Puharič, prof. dr. Lovro Šturm, prof. dr. Peter Jambrek in prof. dr. Dimitrij Rupel.
Fotografije prejemnikov častnih priznanj so na voljo s klikom na ta link.

ČASTNI GOST PRIREDITVE Z NOVIM NAZIVOM

Častni gost slovesne prireditve je bil g. Peter Florjančič, eden največjih slovenskih izumiteljev. Senat Nove univerze mu je podelil priznanje “častni doktor” za izjemne dosežke na področju pravic industrijske in intelektualne lastnine, inovatorstva ter patentiranih izumov na domači in svetovni ravni.

Ob slovesni priložnosti se je dr. Rupel zahvalil tudi sodelavkam in sodelavcem Nove univerze ter izbranim podelil listine odličnosti za izjemne dosežke.

NOVA POGLAVJA: ODPRTJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE NOVE UNIVERZE

Rektor Nove univerze, prof. dr. Dimitrij Rupel, je z dekanom Evropske pravne Fakultete, dr. Markom Novakom in vodjo knjižnice dr. Ines Vodopivec, po svečani podelitvi priznanj še uradno otvoril Univerzitetno knjižnico Nove univerze. Knjižnica s prijetnim študijskim kotičkom ima bogat vir gradiva za potrebe študentov, akademske skupnosti univerze in širše znanstveno-raziskovalne javnosti na področju prava in sorodnih disciplin. Knjižnica omogoča dostop do več kot 15000 enot tiskanih del, mednarodnih in slovenskih podatkovnih baz in virov.

NOVA KNJIGA FAKULTETNE ZALOŽBE

Na odprtju Univerzitetne knjižnice Nove univerze je bila na vpogled sveže natisnjena knjiga z naslovom “Ustanovitev Slovenije”, ki jo je napisal prof. dr. Peter Jambrek. Fakultetna založba izdaja znanstvene monografije, študijsko gradivo in druge vsebine v tiskani in elektronski obliki. V okviru knjižnice je organizirana tudi manjša knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo fakultetne publikacije.

Beseda rektorja Nove univerze, prof.dr. Dimitrija Rupla

Zbrali smo se, da se še enkrat prepričamo o obstoju in živahnem delovanju Nove univerze, da izrečemo priznanja zaslužnim članom akademskega zbora in slovenskega akademskega življenja, si voščimo lepe praznike in zaželimo novo leto polno dosežkov in zaslug.

3. interdisciplinarna konferenca s področja raziskovanja nepremičnin – “Call for papers”

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta, skupaj z univerzo “The Hanze University of Applied Sciences Groningen”, v Groningen-u na Nizozemskem, organizira 3. INTERDISCIPLINARNO KONFERENCO S PODROČJA RAZISKOVANJA NEPREMIČNIN ( »3rd CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ON REAL ESTATE«).

Preberite več ...

5 štipendij za študij na Beijing Institute of Technology 2018/19

Obveščamo vas, da Beijing Institute of Technology (BIT) ponuja pet štipendij Kitajskega sveta za štipendije (China Scholarship Council) študentom za magistrski in doktorski študij v študijskem letu 2018/19.

Preberite več ...

Karierna delavnica »Pridobivanje licence za nepremičninskega posrednika in zaposlovanje na področju trga z nepremičninami«

V okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete je dne 1. 12. 2017 potekala karierna delavnica namenjena študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s področja Prava in managementa nepremičnin, ki se izvajajo na fakulteti, kakor tudi drugim, ki jih tovrstno področje zanima.

Preberite več ...

Informativni dnevi za dijake »izberi si svoj študij«, 16.11.2017

Karierni Center je dne 16.11.2017 izpeljal 2 delavnici na temo »Izbira poklica in uspešno načrtovanje karierne poti od A do Ž« v sklopu informativnega dne za dijake »Izberi si svoj študij«.

Preberite več ...

Vabljeni na novo lokacijo Univerzitetne knjižnice in znanstvene založbe NU

Obveščamo vas, da smo knjižnici in založbi Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije, uspešno združili na novi lokaciji, na Cankarjevem nabrežju 11, 1000 Ljubljana, v 4. nadstropju.

Preberite več ...