Študijsko gradivo

Vrste dostopnega študijskega gradiva so:

  • posnetki predavanj;
  • PowerPoint predstavitve;
  • odlomki filmov in drugega avdiovizualnega gradiva;
  • elektronske publikacije (pdf dokumenti);
  • strokovni in znanstveni članki;
  • pripravljene vaje;
  • sodna praksa;
  • spletne povezave do zunanjih gradiv.