Dostop do eUniverze

Za brezplačen dostop se registrirate na povezavi: http://www.euniverza.eu

Po vpisu vaših podatkov in potrditvi boste na vaš e-naslov prejeli aktivacijsko povezavo. S klikom na prejeto povezavo aktivirate vaše uporabniško ime. Referat fakultete bo o tem avtomatsko obveščen in vam bo v nekaj dnevih odobril dostop do vaših predmetov in predavanj na e-izobraževanju.