Rektor

Rektor Nove univerze je red. prof. dr. Peter Jambrek

Rektor je strokovni vodja univerze. Vodi in predstavlja univerzo.

Kot strokovni vodja univerze opravlja naslednje naloge:

  • sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze,
  • usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na univerzi,
  • skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
  • s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno- raziskovalnega ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samo-evalvacija univerze),
  • najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljem o delu univerze,
  • promovira doktorje znanosti,
  • podeljuje nagrade univerze,
  • opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti univerze.
Nova univerza
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica
Slovenija
+386 5 338 44 99
+386 5 338 44 01
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
www.nova-uni.si