Storitve

Vpis

 

Študenti, ki so vpisani na članice Nove univerze, so članarino poravnali ob vpisu. Plačila članarine so oproščene brezposelne osebe (predložijo veljavnega dokazila) ter ostali uporabniki do 18. leta starosti. Študentska izkaznica velja kot knjižnična članska izkaznica, če je študent izpolnil pristopno izjavo. 

Ob koncu študija morajo študenti Nove univerze vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice. V nasprotnem primeru ne bodo mogli zaključiti študija.

 Vpisnica UKNU 2018 - izpolnjeno in lastoročno podpisano pošljete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Cenik knjižnice in založbe

Izposoja gradiva in dostop do podatkovnih baz

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) ima centralno enoto v Ljubljani, kjer si lahko študentje vsak dan, med 10.00 in 18.00 uro, izposodijo študijsko gradivo in zaključna dela. Velik del zaključnih del je dosegljiv v polnem besedilu tudi prek spleta v okviru repozitorija REVIS.

Svoje gradivo in storitve nudi študentom in visokošolskim profesorjem, kot tudi zunanjim uporabnikom, zlasti študentom in strokovnjakom s področja prava in sorodnih disciplin. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu s koncesijsko naravnanostjo zasebne inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje in varstvom avtorskih pravic.

Na zahtevo si lahko študenti, ki so člani knjižnice, izposodijo oz. vrnejo knjige tudi v referatih v Kranju in Novi Gorici, vendar morajo nekaj dni pred želenim datumom izposoje poslati pisno zahtevo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da lahko knjižnica pravočasno pripravi gradivo in ga pošlje na želeno lokacijo. Prav tako lahko gradivo študenti naročijo po medknjižnični izposoji v katerokoli slovensko knjižnico, ki jim je najbližja. Medknjižnična izposoja se zaračunava po cenikih knjižnic.

Izjemoma in v posebnih primerih je izposoja možna neposredno na dom s pošiljanjem po pošti in proti plačilu. Izjeme in posebni primeri vključujejo predvsem naslednje pogoje: posebna zdravstvena stanja in spremembe, ki študentom onemogočajo drugačen način izposoje.

Knjižnica omogoča s-dostop do polnih besedil zaključnih del študentov Nove univerze (repozitorij ReVIS) in e-dostop do tujih informacijskih virov (baze znanja). V knjižnici je neomejen dostop do interneta in brezžičnega omrežja UKNU.

 

Knjižnica je zasnovana na principu prostega pristopa, kar pomeni, da uporabniki sami poiščejo gradivo, ki si ga želijo izposoditi. Pri iskanju si pomagajo z računalniškim katalogom (COBISS+) in si izpišejo signaturo gradiva (gl. spodnjo sliko). Knjižničarji seznanijo uporabnike z načinom iskanja gradiva v knjižnici.

uknu primer

Gradivo, kot so knjige, diplomska dela in magistrska dela ter doktorske disertacije, si lahko člani knjižnice izposodite na dom za 21 dni. Na dom si praviloma ni mogoče izposoditi revij, zakonov, priročnikov, slovarjev, enciklopedij, leksikonov, uradnih listov in tistih izvodov učbenikov, ki so namenjeni le za čitalnico in so tako tudi označeni. Navedeno gradivo lahko uporabljate le v čitalnici. V primeru posebnih želja študentov, se dogovorimo tudi za izjeme. Veliko zaključnih del je prosto dostopnih v repozitoriju ReVIS.

Gradivo, ki ni rezervirano, je možno pred potekom izposojevalnega roka podaljšati za 21 dni, in sicer osebno, po telefonu ali preko Moje knjižnice na Cobiss.si z osebnim geslom, ki si ga izberete ob vpisu oz. preko sistema Moja knjižnica na Cobiss.si. Izposojevalni rok gradiva lahko podaljšate le tisti člani, ki imate urejeno članstvo in poravnane vse obveznosti. Izposojevalnega roka ni možno podaljšati za izvode, ki so jih rezervirali že drugi člani knjižnice. Rezervirano gradivo vas čaka tri dni. Naenkrat imate lahko izposojenih največ 10 izvodov knjižničnega gradiva. Izgubljeno gradivo morate nadomestiti z novim in plačati stroške obdelave.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja članom omogoča naročanje tistega gradiva, ki ga v UKNU nimamo ali pa je izposojeno. Prav tako UKNU posreduje lastno gradivo po naročilu drugim slovenskim knjižnicam.Preko medknjižnične izposoje si lahko izposodite vse vrste knjižničnega gradiva v fizični obliki. Lahko naročite tudi elektronske kopije člankov v PDF.

Pogoji naročanja medknjižnične izposoje in omejitve za medknjižnično izposojo v UKNU

Storitev medknjižnične izposoje je plačljiva po veljavnem ceniku Univerzitetne knjižnice Nove univerze, in sicer:

  1. Za dobavo iz lastne knjižnice
  • izposoja enote knjižnega gradiva 6,50 EUR
  • članek v PDF poslan po e-pošti 3,50 EUR 
  1. Za dobavo iz drugih slovenskih knjižnic
  • izposoja enote knjižnega gradiva Cena dobavitelja + 4,50 EUR
  • članek v fotokopiji Cena dobavitelja + 1,00 EUR
  • članek poslan po e-pošti Cena dobavitelja + 3,50 EUR

Pogoji za obravnavo naročila MI za člane so poravnane finančne obveznosti do UKNU. Član lahko odda največ 5 naročil MI hkrati. V primeru preklica naročenega gradiva član poravna morebitne nastale stroške. Zamudnino in odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo zaračuna vsaka knjižnica po svojem veljavnem ceniku.

Naročanje gradiva s storitvijo medknjižnične izposoje

  1. Člani lahko gradivo naročijo neposredno iz sistema COBISS+ z uporabo servisa Moja knjižnica, osebno v Centralni enoti UKNU ali pošljejo naročilo na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  2. Druge slovenske knjižnice lahko gradivo naročijo v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja ali pošljejo naročilo na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dobavni rok in rok izposoje gradiva v storitvi medknjižnične izposoje UKNU

Dobavni rok gradiva je 7 dni. V izjemnih primerih se dobavni rok lahko podaljša. Rok izposoje gradiva in možnost podaljšanja roka vrnitve gradiva določi knjižnica, ki gradivo posreduje. Preklic naročil in prošnje za podaljšanje roka izposoje sprejemamo na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Nakup knjig

V okviru knjižnice je organizirana manjša knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo publikacije založb Nove univerze, Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije. Plačilo je možno le z gotovino. Ponudba publikacij in cenik je razviden v spletni knjigarni Nove univerze.

Attachments:
Download this file (Vpisnica_2018_KNU-A4.pdf)Vpisnica UKNU [ ]